Individuelt tilpassede forløb

Outplacementforløb

I ISG Danmark / Recruiters er et outplatplacementforløb altid et individuelt tilpasset rådgivnings- og sparringsforløb til den opsagte medarbejder.

 

Hvorfor outplacement?

Outplacementforløb for den opsagte

Når man bliver opsagt, opstår der ofte en uoverskuelig og kritisk situation. De fleste oplever en form for choktilstand. Det er til gengæld meget forskelligt, hvordan den enkelte kommer ud af choktilstanden.

Professionel rådgivning – outplacementassistance – er med til at sikre, at den opsagte får vendt choktilstand og apati til en mere fremadfokuseret og målrettet sindstilstand.

Straks efter opsigelsen får den opsagte sin egen personlige og professionelle rådgiver, som også er sparringspartneren gennem hele processen.

Outplacementforløb for virksomheden

Når en virksomhed afskediger, er der mange ”tilskuere” til processen.

Professionel outplacementassistance sikrer, at:

– opsagte får de bedst mulige betingelser for at komme videre til det rigtige job

– øvrige medarbejdere og omverdenen oplever, at virksomheden agerer professionelt og socialt ansvarligt

– det hurtigere bliver muligt at genskabe et fremadrettet fokus for de øvrige medarbejdere

– det bliver lettere at tiltrække og fastholde de rigtige ressourcer

– den opsagte bliver en mere positiv ambassadør for virksomheden

Professionelt Outplacementforløb

Har du spørgsmål om vores outplacementforløb eller andet, så send en mail til Michael Bruhn på mb@recruiters.dk eller ring +45 2096 6510.